INFORMATION OM MUDDRING OKtober/NOVEMBER 2018

Muddringsarbetet blev avslutat den 26/10.   
De blöta massorna ska nu "rinna av", vilket beroende på väder och vind kan ta upp till två år. Gynnsamt vore om det blir en kall vinter med djup tjäle. 
När avrinningen skett kommer entreprenören (Stefan) att lägga dräneringsrör och täcka igen det dike som nu fungerar som dränering. 
Massorna närmast vattnet är förstärkta med vass och annat organiskt material för att stabilisera och enligt Stefan finns ingen risk att  massorna ska rinna tillbaka ner i vattnet. 

Lilla bryggan. 

Till nästa säsong kommer vi att kunna nyttja hela lilla bryggan till båtplatser. Förtur ges åt de som i lantmäteriets förteckning har del i gemensamhetsanläggningen GA6, och är utan båtplats idag. Den som tilldelas båtplats förväntas ordna med egen bom. 
Kontakta bryggfogden för info om båtplatskö. 

En rekommendation från Stefan är att vi förlänger landgången med två meter i kombination med att flytta ut bryggan motsvarande längd. Det gör att lutningen inte blir lika brant vid lågvattenstånd samt att det blir lättare att komma åt de innersta båtplatserna. 
Styrelsen återkommer med plan för detta arbete. 


Med vänlig hälsning 
Styrelsen 


Muddringsarbetet i viken är planerat att påbörjas under v 41 (8-12 okt), alltså innan bomupptagningen den 20 okt. 


Viktigt 
Inför v41, dvs före 8 oktober, behöver vi hjälpas åt att förbereda för arbetet med muddring.

  • Inga båtar och bommar kan ligga vid lilla bryggan, då entreprenören kommer att behöva flytta förankringsstenar till lilla bryggan (den kommer att vrida sig) för att kunna utföra jobbet. (Båtar som ligger kvar vid lilla bryggan söndag 7 oktober kommer att flyttas av föreningen.)
  • Inga båtar kan ligga på strandkanten på insidan (mellan bommen till sjösättningsrampen och lilla bryggan) under arbetet, då grävmaskinen behöver arbeta här.(Båtar som ligger kvar vid på strandkanten söndag 7 oktober kommer att flyttas av föreningen.)

Vilka berörs? 
De som har plats på lilla bryggan och behöver annan båtplats under arbetets gång.
De som ligger i strandkanten och har behov av båtplats eller annan uppläggningsplats. 
(Behöver du hjälp att flytta båten, kontakta bryggfogde Robert Ovefors enligt nedan)

Följande hjälp behövs av alla som ligger vid stora bryggan:
Alla som redan tagit upp sin båt eller planerar att ta upp sin båt innan v41, tag kontakt med bryggfogde Robert Ovefors så fort som möjligt för samordning. 
(Helst via email. Kontaktuppgifter nederst i mailet.)

Vi kommer att behöva så många lediga platser på stora bryggan som möjligt, för att lägga båtar som måste flyttas under oktober.
Om möjligt, tag gärna upp båten före söndag 7 oktober och meddela bryggfodgen.
 
Vad händer fram till 8 oktober? 

  • Tomma platser på stora brygga fördelas mellan de som har behov av båtplats under arbetets gång.
  • När lilla bryggan är tömd på båtar tas ev. kvarvarande bommar upp av frivilliga. Bryggfogden samordnar. 

Det finns även begränsad plats för båtar i strandkanten på utsidan om stora bryggan. 

Vilka berörs inte? 
De som har plats på stora bryggan och avser att ligga kvar till bomupptagningen den 20 okt
Vi ser fram emot ett gott samarbete kring detta och att vi får ett bättre brygg-område framöver. 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen i Finnarsörens samfällighet 

Kontaktuppgifter Bryggfogde Robert Ovefors: 
roov01@handelsbanken.se 
070-531 56 18