KALENDER

11/7: Protokoll från årsmötet har skickats ut via mail. Det finns även att läsa under Medlemsinfo -> Styrelsen informererar -> Protokoll från senaste årsmötet

30/5: Kallelse till årsmöte 2022 utskickat via mail. Info finns även under Medlemsinfo -> Styrelsen informerar -> Inför årsmötet

5/4: Bomiläggningen och städdagen lördag den 9/4 kl 11  blir av som planerat.
Väderprognosen på lördag ser bra ut och det går bra att lägga i bommarna trots isen.

28/3: Motioner till årsmötet behöver vara styrelsen tillhanda senast 30/4. 
Maila motionerna till anna.norberg@outlook.com

28/3: Välkommen till årets bomiläggning och vårstädning lördag den 9 april.
Vi samlas kl 11.00 vid stora bryggan och fördelar ut arbetsuppgifter.
Styrelsen bjuder på fika.
Deltagande vid bomiläggning är obligatoriskt för de med bryggplats. Om man som bomägare inte kan delta, läggs en bomavgift om 100 kr på nästkommande årsavgiftsfaktura (enligt beslut vid årsmötet 2020).

22-01-12: Områdets vatten kommer för närvarande inte att stängas av.
Då det inte varit några längre perioder av kyla och prognosen framåt ser ut att bjuda på relativt milt väder har styrelsen beslutat att områdets vatten inte kommer att stängas av efter trettonhelgen.
Skulle det komma en period av kyla och tjäle, kan vi behöva stänga av vattnet då. I så fall kommer vi att meddela det i god tid innan vattnet stängs av.
Tänk på att kranen för områdets vatten vid tomtgränsen alltid ska vara avstängd vintertid, när man inte vistas i huset.  

OBS! Ständiga väderomslag mellan kyla och mild luft har gjort att vägarna inom området är väldigt hala. Ta det extra lugnt med bilen och ha gärna broddar på fötterna när du promenerar.
Som diskuterats på ett flertal årsmöten, är Finnarsören primärt ett fritidshusområde. Det gör att det inte är möjligt av kostnadsskäl att ha ”jour-beredskap” för plogning och sandning.

11/10: Infoblad för 2022 har skickats ut via mail. Vi har även uppdaterat föreningens trivselregler. Båda dokumenten finns även att läsa under Medlemsinfo -> Dokument
 

loading...