KALENDER

11/3: Motioner till årsmötet behöver vara styrelsen tillhanda senast 31/3. 
Maila motionerna till anna.norberg@outlook.com

26/7: Nu finns protokollet från årsmötet att läsa här.
Protokollet har även mailats ut till medlemmarna.
 

loading...