Allmän info och länkar avseende bredband/fiber på Fogdö
Uppdatering juli 2020.


Denna sida innehåller informationfrån styrelsen angående utbyggnaden av bredband på Fogdö. 
OBS! Avtal med operatör är en enskild fråga mellan respektive fastighetsägare och respektive operatör. Viktigt att läsa alla avtal noggrant, särskilt vad gäller bindningstider och möjligheter att säga upp avtal. Styrelsen kan inte ge några råd i enskilda fall eller tolka avtalstexter. 

 
IP-only har gjort en ”omstart” av bredbandsutbyggnad på Fogdö och Singö.
 
Viktigt att veta är att man behöver göra en ny beställning av bredband från IP-only, även om man har gjort en beställning tidigare.  

Enligt IP-only behövs minst 50% anslutning för att börja bygga inom Finnarsören och att detta med stor sannolikhet att sista chansen att få bredband på Finnarsören.
Så om du fortfarande funderar på att ansluta dig, gör gärna en beställning snarats om du har möjlighet. Det går att beställa via webben https://roslagen.ip-only.se/bestall/#/

Den stora skillnaden mot tidigare är att Norrtälje Kommun har gett besked är det IP Only är de enda som ska tillhandahålla fiberanslutning till Singö/Fogdö, dvs Telia eller Norrtälje energi är inga alternativ längre.
Nytt är också att bindningstiden nu bara är 6 månader, dvs har inte IP-only meddelat att man kommer att sätta igång installation av fiber inom 6 månader från beställning, så kan man annullera beställningen.
Byggstart på Fogdö planeras under hösten 2020 och på Finnarsören troligen första delen av 2021.
 
Det är även ett bra samarbete mellan IP-only och Singö Utveckling, som startade Fiberuppropet förra året.
Läs mer på Singö Utvecklings hemsida. https://singoskola.se/bredband
Där finns även sammanställning av information från Norrtälje kommun och IP-only.

Singö Utveckling framhåller vikten av att vi får fiber till våra öar inom en rimlig framtid för att möjliggöra målet om en levande landsbygd.
Alternativet innebär fortsatt ovisshet och otrygghet, eftersom Telia slopar koppartrådarna. Som ni säkert märkt den senaste tiden räcker inte mobilt bredband via 4G åt oss alla och det finns inga planer för 5G här uppe.