Finnarsörens samfällighetsförening                        
MEDLEMSINFORMATION 2024
STYRELSEN
Ordförande/vattenfogde        Per Hultgren                   tel. 08-587 72 795
Sekreterare                                   Anna Norberg                 tel. 0738-53 40 08
Kassör                                             Anders Berglund           tel. 073-321 41 14
Vägfogde                                        Per Hilke                            tel. 070-845 57 70
Bryggfogde                                   Robert Ovefors               tel. 08-33 66 37, 070-531 56 18
Suppleant                                      Karl Ekström                  tel. 070-612 22 42
Suppleant                                     Karl-Arne Zotterman  tel. 0175-332 42, 073-981 24 94

BOMILÄGGNING SAMT STÄDDAG 2024
Lördag den 4 maj kl. 11.00. Obligatoriskt för alla med båtplats. För deltagande fastigheter med båtplats kommer bryggavgifter för nästkommande år att minskas med 100 kr. Eldning av brasan om vädret och marken tillåter.

ÅRSMÖTE 2024
Söndagen efter midsommarafton den 23 juni kl. 10.00 på parkeringsplatsen.

BOMUPPTAGNING SAMT STÄDDAG 2024
Lördag den 12 oktober kl. 11.00. Obligatoriskt för alla. För deltagande fastigheter kommer årsavgiften för kommande år att minskas med 300 kr, motsvarande tidigare ”städpeng”.
Eldning av brasan om vädret och marken tillåter.

TRAFIK
20 km hastighetsbegränsning inom samfälligheten. Ingen parkering av bilar vid bryggan, på vändplan eller på vägen. Respektera avspärrning för landningsplats för helikopter. Bommen till parkeringen ska vara stängd och låst året om.
Kod till bommar finns på hemsidan under Medlemsinfo.

BÅT
Vintertid ska primärt den egna tomten fungera som uppläggningsplats för din båt. Vid behov kan båt läggas upp på parkeringen, men då efter bomupptagningen. Informera bryggfogden om du hyrt ut/lånat ut din båtplats.

VATTEN
Efter 31 oktober varje år ska kran för anslutning till områdets vatten vara avstängd när man inte vistas i huset (detta på förekommen anledning för att inte riskera vattenläckage när sönder-frusna rör tinar.) Vid vattenläcka på ledning kopplad till områdets vatten, kan husägare behöva betala ersättning för föreningens kostnader för felsökning, skador på pump, etc. på upp till
5 000 kr. Områdets sommarvatten stängs av efter trettonhelgen och sätts på igen till påsk.

ÄGARBYTE
Vid försäljning av fastighet ska ägarbytet omgående anmälas till föreningens sekreterare. Säljaren informerar köparen om samfälligheten. Anmäl även adressändringar.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift som ej är föreningen tillhanda senast den 30/9 kommer att påföras en förseningsavgift om 100 kr. Viktigt att meddela adressändring till föreningens sekreterare, så styrelsen har rätt uppgifter för utskick av information och faktura för årsavgift.

KONTAKTUPPGIFT
Information från styrelsen sänds ut via e-post. Saknas e-post går information postledes. Anmäl din e-postadress till vår sekreterare Anna Norberg, på  anna.norberg@outlook.com så får du snabbare information och föreningen sparar portokostnader.    

INFORMATION
Adress till föreningens hemsida är www.finnarsören.se. 
Du kan också logga in på Finnarsörens Facebook.
Sluten grupp endast för föreningens medlemmar. https://www.facebook.com/groups/882130581829344/
Du ansöker om inträde.